Minnesförlust, försvagade muskler och försämrad hjärtfunktion har upptäckts hos ett 40-tal patienter.