”Effekten blir färre barn med medfödda anomalier”, säger chefsforskaren för studien.