Det tycks finnas en koppling mellan ADHD och demens över generationer, enligt en stor studie vid Karolinska institutet.Risken för Alzheimers bedöms vara 55 procent högre för föräldrar till personer med ADHD.