Kravet om Parisavtalets mål ska vara möjligt att nå.