AF Bostäder kräver svar denna vecka, sedan går ärendet till hyresnämnden.