Studenter från Malmö Latinskola firade 55-årsjubileum.