Det svenska systemet för att hantera unga som löper risk att hamna i brottslighet är skapat för en annan verklighet än den vi lever i idag, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i SVT:s Aktuellt. Han efterlyser ett systemskifte – och får medhåll av polismästare Carin Götblad: – Det som bryter brottsligheten är att vi jobbar långsiktigt och förebyggande, säger hon.