Först var hela Gotland strömlöst. Sedan halva ön. Men från niotiden på kvällen hade alla elabonnenter åter strömförsörjning. - Vi vet att problemet inträffade när vi gick över från ett reservdriftsläge till normalläge i en station som är hjärtat i nätet.(TT)