Vid sjutiden kom strömmen åter till Gotland som varit strömlöst sedan 04.32. Strömavbrottet berodde på ett blixtnedslag i Västervik.