Först larmar halsbandet med en pipande signal när djuren närmar sig sin virtuella gräns. Sedan kommer en elstöt. Den här lösningen är förbjuden i Sverige, men skulle göra betesmarkerna mer flexibla menar forskare och efterfrågas nu av ranchägare i Skåne.