Ungefär 400 hushåll i Strömsunds kommun har elavbrott på onsdagsmorgonen.