Södertäljes elförsörjning slocknade helt under onsdagens förmiddag, oavsett vilken leverantör hushållen har. Orsaken var ett tekniskt fel hos elnätsägaren Vattenfall.