Det råder just nu stort strömkaos för många av Falu Energi & Vattens kunder. Enligt hemsidan så är 6697 kunder utan ström.