Närmare 20 år efter nedläggningen återinvigs Upplands flygflottilj, F16, på torsdagen. Den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet kommer nu att utgå från Ärna flygfält.