I Skåne kan ambulans tillkallas för att hjälpa patienter komma hem från sjukhuset. Det gäller framförallt de som bor mer än tre trappor upp eller väger mer än 150 kilo. Riskfyllt menar Vårdförbundet, som vill att någon annan ska ta över dessa uppdrag.