Det är fullt vid de flesta laddstolparna i Växjö. Där det för bara något år sedan var gott om plats är det i dag fullt från morgon till tidig kväll. Ökningen när det gäller laddbara fordon har gjort att kommunen inte har hunnit med att möta den allt större efterfrågan.