I Sverige överväger nästan var tredje yngre läkare en annan yrkesbana på grund av stressen i vården. Situationen är ohållbar, anser psykolog Minna Forsell.