Många kvinnor upplever stress och press över att de behöver dra det tyngsta lasset vad gäller det känslomässiga arbetet i sociala relationer. – Om vi kommer till en punkt där vi motverkar könsrollerna så att de inte är så rigida och fasta som de ändå är, då kan det känsslomässiga arbetet jämna ut sig, säger redaktören och författaren Agnes Ahlsén.