Låg andel äldre vaccinerade i Region Stockholm – beror på att vårdpersonal prioriterats.