Den kraftiga ökningen av antalet covid-19-smittade gör att vården vid Sunderby sjukhus i Luleå är hårt belastad. Därför har omfördelning av patienter påbörjats mellan sjukhusen under fredagseftermiddagen.