Ett omfattande signalfel har lett till stopp i tågtrafiken vid Flemingsberg sydväst om Stockholm. Felet påverkar alla tåg till och från Stockholm central söderut och söderifrån och SL:s pendeltåg.