Resenärer larmar om att buss 749 är överfull och trafikfarlig. Nu ser SL över möjligheten att sätta in fler turer på sträckan.