Under lördag kväll inträffade ett fel i fjärrvärmenätet i Luleå. Flera kunder blev utan varmvatten.