SCB har tagit fram statistik över var i landet invånarna löper störst risk för ohälsa. Södertälje kommun toppar listan tätt följd av Botkyrka.