Pandemiåret 2020 slog hårt mot Västernorrland som är det län i Sverige som förlorade flest invånare under året. Det handlar om fler döda än nyfödda och om stor utflyttning och minskad invandring.