Ökningen av orosanmälningar i Eda kommun har lett till en ökad risk för felbedömningar i beslut enligt kommunen. En växande arbetsmängd medför större risk för misstag menar Anders Boström, chef för individ och familjeomsorgen (IFO). – I all verksamhet där det finns människor inblandat finns det en mänsklig faktor.