Tät bröstkörtelvävnad är en av de starkaste riskfaktorerna för bröstcancer och tätheten gör det dessutom svårare att upptäcka cancern. Det gör att vården missar varannat fall av bröstcancer i så kallade täta bröst. Nu vill forskare och experter individanpassa screeningen för bröstcancer och informera om täta bröst.