Spridningen av covid-19 är så hög att arbetet med smittspårning går på högvarv. Då får patienterna själva ta ett större ansvar att kontakta de som kan ha smittas.