För närvarande är det förseningar i tågtrafiken sträckan Hallsberg-Borlänge, uppger Trafikverket.