Det är förseningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Orsaken är ett spårarbete som dragit ut på tiden.