Hur stora problemen är eller när det är löst finns det ännu inte uppgifter om.