Det blåser kraftigt i Halland. SMHI har utfärdat en klass 1-varning.