Stormen Alfrida fällde totalt runt 300 000 kubikmeter skog bara i Stockholms län. Värst drabbat är Roslagen, Rådmansö och runt Norrtälje, visar en inventering som Skogsstyrelsen gjort.