NCC: ”Startade i samband med arbetsmoment” • Allmänheten varnas – polisen inleder särskild händelse.