Öppna lågor från rutschkanor • Allmänheten varnas – polisen inleder särskild händelse