Öppna lågor från vattenrutschkanorna • Kraftig rökutveckling – allmänheten varnas.