Förhandlingar pågår om EU:s nästa sjuårsbudget. Bland annat föreslås Sverige betala 15 miljarder mer i avgift. Men frågan splittrar de svenska partierna: Regeringen säger nej, medan L, C och FI accepterar en höjning.