Två ordförande som ställt känsliga frågor har slutat.