Under natten till måndagen blev över 800 Urshultsbor utan vatten.