Bärgare beställd till lastbil. Mitträcket kan behöva lagas.