En lastbil och en personbil har krockat på riksväg 40 i mellan Göteborg och Borås i höjd med Grandalsmotet.Vägen var helt avstängd i södergående riktning.– Det är totalstopp i riktning mot Göteborg, sa Bosse Florell, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten Storgöteborg. Vid 9.30-tiden är det fortfarande delvis avstängt.