En spårvagn har spårat ur i korsningen mellan Östra och Södra Hamngatan, vid Brunnsparken i Göteborg. Vilket påverkar alla spårvagnar på sträckan mellan Brunnsparken och Korsvägen.