En spårvagn har spårat ur i korsningen mellan Östra och Södra Hamngatan, vid Brunnsparken i Göteborg. Det påverkar alla spårvagnar på sträckan mellan Brunnsparken och Korsvägen.