Signalfel har orsakat förseningar i bägge riktningar söder om Stockholm.