Flera nämnder i Uppsala beräknas gå med ett underskott på totalt 116 miljoner under 2019. Kommunstyrelsen kräver åtgärder för att komma tillrätta med minussiffrorna, men det tycker Vänsterpartiet är orimligt.