I Örnsköldsvik har invånarna den bästa tillgängligheten till återvinningscentralen utanför kontorstid: 20 timmar i veckan. I Sollefteå är den öppen bara två timmar.