Skånes kommuner skiljer sig åt rejält när det gäller andelen personer som går på cancerscreening, det visar en ny rapport från Cancerfonden. Till exempel har över var tredje kvinna i Åstorp aldrig testat sig för livmoderhalscancer, jämfört med Kävlinge där endast var femte skippat screening.