52 procent av alla tak Anticimex besiktigade under 2020 i Västmanland hade skador som behövde åtgärdas omgående under år 2020.