Bortspolade vägar, översvämmade hus och jordskred. Ovädret Gyda har orsakat stora skador i Mellannorge. – Man känner mig maktlös, säger den drabbade campingägaren Gerard Grewe.