Under sommaren har råttor och andra gnagare haft högsäsong. Söndergnagda kablar i bilar och besök i soprummen är inte ovanliga. Nu tar både Östersunds kommun och fastighetsägare krafttag för att mota bort gnagarna.